Terms & Conditions

 • Prihvaćanje Općih Uvjeta

  Praonica Flekica je dio CREATIVE CLOUD  D.O.O. grupe, Kralja Zvonimira 31, 21000 Split, MB: 4706897, OIB: 09925154891, IBAN: HR8823400091110856225. Na ovoj stranici nalaze se Opći uvjeti praonice Flekica. Prihvaćanjem Općih Uvjeta korisnik priznaje da je pročitao i da se slaže s odrdbama Općih Uvjeta. Dogovorom, potpisivanjem Ugovora ili Narudžbom, korisnik prihvaća uvjete korištenja usluga propisane ovim općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti ugovora su opći uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008, 125/2011 i 78/2015), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe. Na sve međusobne odnose između Pružatelja usluge i Korisnika usluge koji nisu posebnouređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.

 • Zaštita Podataka i Pritužbe

  Kreiranjem narudžbe, dogovorom ili potpisivanjem ugovora, Korisnik prihvaća da Pružatelj usluge koristi klijentove dostupne osobne, identifikacijske, financijske i ostale podatke u interne svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Pružatelj usluge će takve podatke držati u tajnosti, te koristiti u svrhe vlastitog prikupljanja, obrađivanja, čuvanja i analize. Pružatelj usluge se obvezuje da će korisniku uvijek biti dostupni podaci o tvrtci (OIB, adresa, kontakt broj i email), informacije o bitnim parametrima proizvoda i usluga (rokovi isporuke, uvjeti realizacije usluge, akcije i cijene), informacije o postupku s pritužbama i informacije o načinima plaćanja putem weba na adresi www.flekica.net. i/ili kontakt telefona 095 5027387,  i/ili emaila na adresu info@flekica.net i/ili osobno.

 • Uslužno Pranje

  Uslužno pranje rublja je usluga gdje praonica Flekica umjesto korisnika opere te po dogovoru i osuši, složi i/ili ispegla rublje. Ukoliko korisnik zatraži, pružatelj usluge je dužan korisniku dati procjenu troška prije pružanja usluge na temelju kilaže, vrste i zaprljanosti donesene robe i rublja. Po primitku robe pružatelj usluge može korisniku dati kopiju ispunjene primke robe, koja je i važeča otpremnica u trenutku kada se oprana roba vraća korisniku. Korisnik je dužan čuvati primku robe do izvršenja usluge i donijeti ju prilikom preuzimanja.

 • Zaprimanje Narudžbe

  Narudžba se može izvršiti putem poziva ili putem internet stranice. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku primanja poziva ili u trenutku primitka narudžbe putem internet sustava ili maila.

 • Prihvat Odjeće

  Ukoliko zaprimljena odjeća  nema propisane etikete sa simbolima njege tekstila, pružatelj usluge ne snosni nikakvu odgovornost vezano za eventualne štete nastale pri procesu pranja, sušenja ili/i peglanja na toj odjeći. Ukoliko je odjeća zapraljana do te mjere da je očito da je procesom pranja nemoguće ili jako teško ukloiniti mrlju Praonica Flekica može odbiti primitak takve odjeće ili upozoriti kupca na navedeno. U slučaju da klijent svejedno pristaje na pranje, Praonica može prihvatiti odjeću. Praonica ima pravo odbiti bilo kakav komad odjeće zabog zaprljanosti, oštećenosti ili osjetljivosti tkanine bez obrazloženja.

 • Dostava i Preuzimanje

  Po primitku robe pružatelj usluge može korisniku dati kopiju ispunjene primke robe, koja je i važeča otpremnica u trenutku kada se oprana roba vraća korisniku. Korisnik je dužan čuvati primku robe do izvršenja usluge i donijeti ju prilikom preuzimanja. Ukoliko zaprimljena roba nema propisane etikete sa simbolima njege tekstila, pružatelj usluge ne snosni nikakvu odgovornost vezano za eventualne štete nastale pri procesu pranja, sušenja ili/i peglanja na toj robi. U slučaju da korisnik ne dođe preuzeti svoju robu, pružatelj će ga pokušati kontaktirati. Ukoliko se korisnik ne javi na poziv pružatelja usluge ili ga ne obavjesti drugim putem kada će podignuti robu koju je ostavio na pranju, sušenju ili peglanju, pružatelj usluge nije obvezan čuvati istu nakon isteka 30 dana od datuma kada je bila spremna za preuzimanje.

 • Vaš Korisnički Račun

  Ako koristite ovaj sustav, Vi ste odgovorni za povjerljivost Vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku.